ROADSHOW AHR PRAHA
PVA Expo Letňany
21.05.2024

ZMĚNY A NOVINKY V PRACOVNÍM PRÁVU

ZMĚNY A NOVINKY V PRACOVNÍM PRÁVU

V rámci přednášky se seznámíte s aktuální právní úpravou zabývající se dohodami o provedení práce a dohodami o pracovní činnosti.
Představíme vám zásadní novinky zavedené novelou zákoníku práce od 1.1.2024, které posilují práva zaměstnanců. Seznámíme vás s konkrétními podmínkami, za kterých je v současné době možné se zaměstnancem uvedené dohody uzavřít. Upozorníme vás na povinnosti, které nově na zaměstnavatele při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr dopadají.

Registrace