ROADSHOW AHR PRAHA
PVA Expo Letňany
21.05.2024
ROADSHOW AHR OSTRAVA
Clarion Congress hotel Ostrava

PROGRAM ROADSHOW AHR ČR 2024 OSTRAVA

Clarion Congress hotel Ostrava

11.6.2024


Zveme vás do východních Čech na červencovou Roadshow, která se bude konat v hotelu Clarion Congress v Ostravě.


Roadshow je skvělou příležitostí pro načerpání nových informací z oboru, navázání spolupráce a rozšíření vědomostí. V rámci Roadshow budou probíhat zajímavé přednášky týkající se aktuálních témat. Naši partneři vám zde budou také k dispozici s představením jejich produktů či služeb, které by vám mohli pomoci usnadnit či vylepšit chod hotelu nebo restaurace.8:00 - 9:00 Registrace

9:00 - 9:30 Report AHR ČR

Z aktuálního dění.

Václav Stárek, Klára Stárek Zachariášová

9:30 - 10:00 Hlavní trendy webdesign a e-commerce v roce 2024!

Jaké trendy mohou hotely a restaurace na webových stránkách využít, zvýšit tak interakci a očekávání dnešních technologicky náročných klientů?

Jaromír Pažout, Virtual Zoom

10:00 - 10:20 Technologie v hotelnictví: Cesta k efektivitě

Automatizace procesů v hotelnictví, průřez světem hotelových technologií a praktické ukázky toho, jak zefektivnit váš provoz.

Jan Zavřel, HotelTime Solutions

10:20 - 11:00 Co můžete využít od našich partnerů ?

Václav Stárek

11:00 - 11:40 Coffee break I

11:40 - 12:20 Gastronomie -chytrý provoz a ziskovost restaurace

Jiří Král, Radek Pálka

12:20 - 13:00 Coffee break II

13:00 –13:30 Ceny energií na trhu a výhled na příští období

Václav Straka

13:30 - 14:00 Právní okénko - změny a novinky v pracovním právu

Kateřina Chlebiková Zemanová,  Michaela Nováková, Holub & David advokátní kancelář

14:00 Závěr, TombolaMapa

Vyberte si jednu ze zastávek našich akcí a buďte daný den našimi hosty.
Navigovat

Registrace

Děkujeme vám za zájem o Roadshow Asociace hotelů a restaurací.
Akce je určena majitelům a provozovatelům ubytovacích a stravovacích zařízení a zástupcům škol, a to bez ohledu na jejich členství v AHR. Po vyplnění tohoto formuláře Vám bude registrace automaticky potvrzena na email.
Vyplněním přihlášky na akci souhlasím ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, se svým začleněním do databáze AHR ČR pro účely zasílání obchodních sdělení na registrovaný e-mail, a to v podobě pravidelných aktualizací, informacích o produktech, službách a speciálních nabídek. Všechna osobní data, která jsou vyžadována budou zpracována v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Pořadatel shromažďuje a zpracovává zákazníkem poskytnuté osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat a údaje z databáze nechat odstranit na emailu: stranska@ahrcr.cz.

Svou registrací na Roadshow souhlasíte se zasláním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a telefon, které budou ze strany AHR ČR předány partnerům AHR ČR za účelem nabídky jejich zboží a služeb. Ostatní informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.ahrcr.cz.

Vyplněním přihlášky bere účastník na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že svoji účast nejpozději 7 dní před konáním akce nezruší a na akci se nedostaví, je povinen zaplatit AHR smluvní pokutu v částce 500,- Kč.
Registrace