ROADSHOW ŠPINDLERŮV MLÝN
Harmony Club Hotel
01.10.2024

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

FAQ ROADSHOW

Pro koho jsou Akce AHR ČR určené?

Akce AHR ČR jsou svým odborným zaměřením určené pro majitele a provozovatele ubytovacích a stravovacích zařízení i zástupce odborných škol.

Jak často pořádá Asociace hotelů a restaurací své akce a kde se konají?

Naše akce jsou pravidelné a rozprostírají se po celé České republice. Termíny a místa jsou pečlivě vybírána s ohledem na potřeby našich členů. 

Sledujte náš kalendář akcí pro aktuální informace o nadcházejících událostech.

Jaké jsou výhody účasti na Roadshow Asociace pro mé podnikání?

Účast na našich akcích vám poskytne možnost aktuální informace k legislativě a odborný vhled do témat, která řeší provozovatelé ubytovacích a stravovacích služeb ve svých provozech. Získáte cenné informace, nový pohled odborníků, inspiraci, můžete navázat nové obchodní vztahy a vyměnit zkušenosti s kolegy, kteří sdílí stejný zájem o pohostinství. 

Jaký je účastnický poplatek na Roadshow?

Vstup na Roadshow je zdarma. 

Jak dlouho jednotlivá Roadshow trvá?

Jedná se o půldenní sérii přednášek. Akce začíná v 9h ráno a končí kolem 14.00 h. Během našeho setkání jsou podávány dva coffee breaky. 

Jaké všechny akce pořádá Asociace pro členy i nečleny?

Pravidelně organizujeme odborné semináře, přednášky i v rámci roadshow a listopadové konference AHR. Tyto akce nabízejí provozovatelům jedinečnou příležitost získat cenné informace, sdílet zkušeností s kolegy a navázat nové obchodní vztahy. 

Vystupujeme na konferencích zaměřených k cestovnímu ruchu a pohostinství, přednášíme na školách. Provozovatelům ubytovacích a stravovacích zařízení nabízíme mnoho témat pro školení jejich týmů v rámci Akademie AHR ČR - www.akademieahr.cz

Jak mohu získat informace o nadcházejících akcích?

Aktuality o našich akcích naleznete na našem webu www.ahrcr.cz v sekci "Kalendář akcí", na stránkách www.akceahr.cz nebo na sociálních sítích. 

Dále vám můžeme zasílat upozornění a newslettery, pokud se přihlásíte k odběru na našich webových stránkách. Budete-li členem, informace získáte také mailem nebo prostřednictvím Zpravodaje AHR ČR.

Mohu navrhnout téma nebo příspěvek pro některou z vašich akcí?

Ano, jsme otevření vašim nápadům! Kontaktujte nás na sekretariat@ahrcr.cz a dejte nám vědět o tématu, které byste navrhovali. 

Může se každý zúčastnit vašich akcí, nebo jsou určeny pouze pro členy Asociace?

Většina našich akcí je otevřená pro všechny zájemce. Členové však často mohou využívat výhodnějších podmínek. 

Můžu sponzorovat některou z vašich akcí? Jakým způsobem se mohu stát partnerem?

Ano, máme možnosti sponzorství pro naše akce. Partneři si vybírají z několika rovin spolupráce, podle jejich preference a obchodního zájmu. Rádi vám informace o možnostech partnerství zašleme, prosíme kontaktujte – sekretariat@ahrcr.cz

FAQ O AHR

Kolik stojí členství v Asociaci?

Členský příspěvek je za jeden kalendářní rok a jeho výše zaleží na druhu a velikosti provozovny. Školy, malá ubytovací zařízení, restaurace hradí příspěvek ve výši 3000,- Kč/rok, ostatní dle počtu pokojů více na: https://www.ahrcr.cz/cenik/

Pro skupiny provozoven nabízíme zlevněné členství. Náklady na členství se v 90 % vrátí již samotnou úsporou za platby licencí kolektivním správcům.

Jaké jsou výhody většího počtu členů Asociace?

Větší počet členů přináší rozmanitost a sílu v komunitě a posiluje vliv AHR při prosazování společných zájmů. Členové pak také mohou těžit z výhody plynoucí z úspor z hromadných smluv, z různorodého know-how ostatních kolegů a rozšířit obchodní kontakty i zkušenosti. 

Je členství v Asociaci hotelů a restaurací vhodné i pro malá zařízení?

Ano, určitě. Členství v Asociaci hotelů a restaurací je otevřené jak velkým, tak malým zařízením a podnikům. Naše asociace vítá rozmanitost a snaží se poskytovat výhody a podporu pro podniky různých velikostí. Na druhou stranu jsou i témata, která spojují všechny bez rozdílu velikosti provozoven. 

Jakou podporu poskytuje Asociace hotelů a restaurací pro začínající podnikatele v oblasti pohostinství?

Naše asociace aktivně podporuje začínající podnikatele prostřednictvím konzultací, poradenství a sdílení osvědčených postupů. Rádi vám pomůžeme při zahájení a rozvoji vašeho podnikání.

Můžu školit své zaměstnance přes AHR ČR?

Ano, AHR má svoji Akademii, která nabízí mnoho kurzů dle aktuálních potřeb na trhu. Kurzy jsou zaměřeny pro pracovníky přední linie až po střední management. Zahrnují témata obsluhy, recepce, rezervace, techniky prodeje, sales, marketing a PR, ale i krizové situace nebo využití umělé inteligence v provozech. Lektoři jsou odborníci z praxe, z řad vyššího managementu. Školí se buď v AHR nebo můžeme přijet za vámi. Kurzy, termíny, kontakty na www.akademieahr.cz

Co je Asociace hotelů a restaurací České republiky a jaký je její cíl?

Asociace hotelů a restaurací ČR je profesní organizace spojující podnikatele. Naším hlavním cílem je prosazování společných zájmů oboru, podpora a rozvoj ubytovacích a stravovacích zařízení v ČR. Fungujeme zároveň jako servisní organizace pro naše členy. 

Nabízí AHR ČR nějaké certifikace?

AHR sestavila Oficiální jednotnou klasifikaci ubytovacích zařízení v ČR pro kategorii hotel, hotel garni, penzion, apartmánový hotel/komplex, na základě které uděluje oficiální hvězdičky. Pro všechna ubytovací zařízení, i členská, je tento systém dobrovolný. Více na www.hotelstars.cz

Kolik má AHR ČR členů?

AHR má téměř 1800 členů z řad velkých i malých poskytovatelů ubytovacích služeb, restaurací a škol. 

Jaká je role Asociace hotelů a restaurací v ovlivňování legislativních procesů pro oblast pohostinství a cestovního ruchu?

Asociace aktivně spolupracuje s veřejnou správou, jako člen Hospodářské komory je připomínkovým místem. Je také členem evropské konfederace HOTREC, přes kterou připomínkuje legislativu na evropské úrovni a přímo komunikuje s poslanci evropského parlamentu. Sleduje legislativní proces u klíčových zákonů od počátku až do konečného schválení a následně poskytuje informace a metodiky pro své členy. 

Díky síti odborníků, kteří pro asociaci externě pracují vydává pravidelně svá stanoviska a komunikuje je s veřejností i vládou a zákonodárci. 

Jaké jsou hlavní výhody členství v Asociaci hotelů a restaurací ČR?

Členství v AHR ČR přináší mnoho výhod, mezi nejdůležitější však patří úspora finančních prostředků a času. Členstvím ušetříte náklady na licence kolektivních správců, získáte slevy od našich partnerů, na semináře a školení.

Pro členy je však ještě více důležitější časová úspora a informační činnost AHR - získávají přednostní informace o legislativě, možnost poradenství, konzultací jejich provozních otázek, vypracované metodiky a řády, přístup k odborným akcím, kontakty atd. 

Kdo se může stát členem AHR ČR?

Členy mohou být provozovatelé hotelů, penzionů, apartmánů, restaurací, gastronomických zařízení, škol, ale i firmy, které mají zájem o rozvoj pohostinství v České republice. 

Jak se mohu stát členem AHR ČR?

Pro připojení k AHR stačí vyplnit formulář na www.ahrcr.cz , který obsahuje základní informace o provozovně. Po odeslání formuláře a úhradě členského příspěvku obdržíte potvrzení o členství a začnete čerpat výhody s tím spojené. Můžete nás také kontaktovat na sekretariat@ahrcr.cz . Rádi vám poskytneme informace o členství, výhodách a pomůžeme s registrací. 

Registrace