ROADSHOW ŠPINDLERŮV MLÝN
Harmony Club Hotel
01.10.2024

Registrace

Vyplněním přihlášky na akci souhlasím ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, se svým začleněním do databáze AHR ČR pro účely zasílání obchodních sdělení na registrovaný e-mail, a to v podobě pravidelných aktualizací, informacích o produktech, službách a speciálních nabídek. Všechna osobní data, která jsou vyžadována budou zpracována v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Pořadatel shromažďuje a zpracovává zákazníkem poskytnuté osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat a údaje z databáze nechat odstranit na emailu: stranska@ahrcr.cz.

Svou registrací na Roadshow souhlasíte se zasláním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a telefon, které budou ze strany AHR ČR předány partnerům AHR ČR za účelem nabídky jejich zboží a služeb. Ostatní informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.ahrcr.cz.

Vyplněním přihlášky bere účastník na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že svoji účast nejpozději 7 dní před konáním akce nezruší a na akci se nedostaví, je povinen zaplatit AHR smluvní pokutu v částce 500,- Kč.
Registrace