ROADSHOW ŠPINDLERŮV MLÝN
Harmony Club Hotel
01.10.2024

O nás

Asociace hotelů a restaurací ČR

AHR je organizace, která reprezentuje a sdružuje majitele a provozovatele hotelů, penzionů, apartmánů, restaurací, škol a dalších podnikatelů. Naším cílem je aktivně podporovat, rozvíjet a hájit zájmy podnikání v hotelovém a gastro průmyslu. Systematicky monitorujeme a připravujeme stanoviska k legislativním návrhům, jak na evropské, tak národní úrovni. Komunikujeme potřeby našich členů představitelům vlády a veřejné správy. Členy informujeme o našich výstupech a aktuálním vývoji při prosazování zájmů oboru. Členství v naší asociaci nabízí řadu konkrétních a měřitelných výhod v podobě slev a finančních úspor. 


Zvláště důležitá je výhoda úspory času, která spočívá v tom, že členy včas informujeme o relevantních nařízeních a poskytujeme odpovědi na jejich dotazy. Naši členové oceňují také nevyčíslitelnou výhodu v konzultaci, poradenství a efektivním řešení otázek spojených s provozem, s autorskými svazy, v rychlejším přístupu k relevantním informacím, vypracovávání šablon řádů a metodik a monitorování nových předpisů. Nabízíme exkluzivní školení pro provozy našich členů a aktivně podporujeme budování sítí kontaktů. Členové se mohou připojit k řadě projektů, ve kterých se mohou zviditelnit. 


Etický kodex

Asociace hotelů a restaurací České republiky (dále jen AHR ČR) jako otevřené dobrovolné sdružení subjektů, podnikajících v oblastech pohostinství, cestovního ruchu a navazujících odvětvích, si spolu s obhajobou a prosazováním profesních zájmů klade za cíl, aby veškerá jeho činnost byla v souladu s obecně uznávanými etickými zásadami podnikatelské činnosti a mezilidskými vztahy v demokratické společnosti. 

Tento Etický kodex (dále jen „Kodex“) vyhlašuje Valná hromada v souladu se Stanovami asociace a současně vyzývá své partnery k obdobnému jednání a vztahům.

Registrace