ROADSHOW AHR PRAHA
PVA Expo Letňany
21.05.2024

Konference

KONFERENCE AHR

Připravujeme pro vás již 17. konferenci AHR ČR, která je tou nejprestižnější akcí Asociace. V letošním roce konference proběhne v historickém městě Olomouc v termínu 28. 11. – 29. 11. 2024.

Konference AHR představuje prestižní akci v kalendáři naší organizace. Tato dvoudenní událost kombinuje společenský a odborný program, zahrnující přednášky od uznávaných odborníků. Odborný program se prolíná s příležitostmi pro interakci a sdílení zkušeností během panelových diskusí. Jedinečnost konference spočívá nejen v jejím odborném obsahu, ale také ve vytváření prostoru pro budování nových setkání a profesních kontaktů. Večerní společenské akce pak završují každý z konferenčních dní. Letošní, již 17. konference se bude konat v krásném historickém městě Olomouc.


Registrace